(صندوق س آواي فرداي زاگرس-ثابت)فردا

176711.00(+0.2%)
آخرین
17,671
پایانی
17,672
دیروز
17,635
حجم معاملات
28,133,173
کمترین
17,671
بیشترین
17,676