(فروسيليس‌ ايران‌)فروس

81701.000
آخرین
8,170
پایانی
8,100
دیروز
8,170
حجم معاملات
1,539,866
کمترین
8,010
بیشترین
8,300