(ذوب روي اصفهان)فروی

82600.99(-1.31%)
آخرین
8,260
پایانی
8,340
دیروز
8,370
حجم معاملات
861,057
کمترین
8,170
بیشترین
8,430