(زرين معدن آسيا)فزرین

53000.97(-2.57%)
آخرین
5,300
پایانی
5,340
دیروز
5,440
حجم معاملات
3,536,524
کمترین
5,260
بیشترین
5,500