(پتروشيمي فسا)فسا

10480.97(-2.96%)
آخرین
1,048
پایانی
1,078
دیروز
1,080
حجم معاملات
1,455,292
کمترین
1,048
بیشترین
1,060