(پارس فولاد سبزوار)فسبزوار

401000.99(-0.52%)
آخرین
40,100
پایانی
40,220
دیروز
40,310
حجم معاملات
855,548
کمترین
39,980
بیشترین
40,440