(گروه‌صنعتي‌سپاهان‌)فسپا

75700.96(-4.18%)
آخرین
7,570
پایانی
7,650
دیروز
7,900
حجم معاملات
4,541,173
کمترین
7,550
بیشترین
7,900