(گروه صنايع معادن فلات ايرانيان)فلات

246500.97(-2.95%)
آخرین
24,650
پایانی
24,750
دیروز
25,400
حجم معاملات
1,440,194
کمترین
24,650
بیشترین
25,600