(گروه صنايع معادن فلات ايرانيان)فلات

16280-400.00(-2.4%)
آخرین
16,280
پایانی
16,680
دیروز
16,680