(لاميران‌)فلامی

6980-240.00(-3.32%)
آخرین
6,980
پایانی
7,220
دیروز
7,220