(ماداكتو استيل كرد)فماک

102901.05(+5%)
آخرین
10,290
پایانی
10,280
دیروز
9,800
حجم معاملات
113,482
کمترین
9,950
بیشترین
10,290