(ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌)فملی

75701.00(-0.39%)
آخرین
7,570
پایانی
7,580
دیروز
7,600
حجم معاملات
71,734,388
کمترین
7,460
بیشترین
7,640