(گروه فن آوا)فن آوا

54301.02(+2.45%)
آخرین
5,430
پایانی
5,430
دیروز
5,300
حجم معاملات
6,097,040
کمترین
5,200
بیشترین
5,450