(گسترش صنايع انرژي آذرآب)فنرژی

435000.98(-1.92%)
آخرین
43,500
پایانی
44,000
دیروز
44,350
حجم معاملات
3,251,711
کمترین
43,500
بیشترین
43,500