(صنايع تجهيزات نفت)فنفت

228001.03(+2.93%)
آخرین
22,800
پایانی
22,550
دیروز
22,150
حجم معاملات
1,751,456
کمترین
22,000
بیشترین
22,800