(نورد آلومينيوم‌)فنوال

119401.07(+6.99%)
آخرین
11,940
پایانی
11,850
دیروز
11,160
حجم معاملات
10,026,663
کمترین
11,380
بیشترین
11,940