(نوردوقطعات‌ فولادي‌)فنورد

207900.99(-1.38%)
آخرین
20,790
پایانی
20,890
دیروز
21,080
حجم معاملات
464,414
کمترین
20,550
بیشترین
21,300