(فولاد مباركه اصفهان)فولاد

62100.99(-0.8%)
آخرین
6,210
پایانی
6,230
دیروز
6,260
حجم معاملات
257,315,304
کمترین
6,140
بیشترین
6,350