(فولاد آلياژي ايران)فولاژ

152001.00(+0.2%)
آخرین
15,200
پایانی
15,170
دیروز
15,170
حجم معاملات
290,372
کمترین
15,000
بیشترین
15,290