(صنايع فولاد آلياژي يزد)فولای

4660-10.00(-0.21%)
آخرین
4,660
پایانی
4,670
دیروز
4,670