(فولاد كاويان)فوکا

110401.03(+2.6%)
آخرین
11,040
پایانی
11,030
دیروز
10,760
حجم معاملات
2,806,951
کمترین
10,760
بیشترین
11,080