(سپنتا)فپنتا

49690850.00(+1.74%)
آخرین
49,690
پایانی
48,840
دیروز
48,840