(صندوق ارمغان فيروزه آسيا-ثابت)فیروزا

378841.00(+0.11%)
آخرین
37,884
پایانی
37,884
دیروز
37,842
حجم معاملات
33,912,589
کمترین
37,883
بیشترین
37,884