(صندوق شاخص30 شركت فيروزه- سهام)فیروزه

273501.00(-0.36%)
آخرین
27,350
پایانی
27,340
دیروز
27,450
حجم معاملات
136,480
کمترین
27,270
بیشترین
27,580