(قاسم ايران)قاسم

71401.05(+5%)
آخرین
7,140
پایانی
7,060
دیروز
6,800
حجم معاملات
10,571,116
کمترین
6,790
بیشترین
7,140