(قند تربت حيدريه)قتربت

235000.99(-1.05%)
آخرین
23,500
پایانی
23,700
دیروز
23,750
حجم معاملات
62,269
کمترین
23,100
بیشترین
23,650