(قند ثابت‌ خراسان‌)قثابت

285958.00(+2.07%)
آخرین
2,859
پایانی
2,802
دیروز
2,801
حجم معاملات
21,490,676
کمترین
2,734
بیشترین
2,880