(فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌)قجام

71800.99(-0.69%)
آخرین
7,180
پایانی
7,230
دیروز
7,230
حجم معاملات
1,031,930
کمترین
7,150
بیشترین
7,440