(پديده شيمي قرن)قرن

158001.03(+3.27%)
آخرین
15,800
پایانی
15,480
دیروز
15,300
حجم معاملات
1,434,584
کمترین
15,100
بیشترین
15,850