(پديده شيمي قرن)قرن

11110-370.00(-3.22%)
آخرین
11,110
پایانی
11,480
دیروز
11,480