(قند شيرين خراسان)قشرین

80301.03(+2.95%)
آخرین
8,030
پایانی
8,000
دیروز
7,800
حجم معاملات
2,184,544
کمترین
7,820
بیشترین
8,030