(قند لرستان‌)قلرست

82400.98(-2.49%)
آخرین
8,240
پایانی
8,380
دیروز
8,450
حجم معاملات
818,894
کمترین
8,240
بیشترین
8,460