(قند لرستان‌)قلرست

7380480.00(+6.96%)
آخرین
7,380
پایانی
7,250
دیروز
6,900
حجم معاملات
4,521,378
کمترین
6,910
بیشترین
7,380