(قند نقش جهان)قنقش

1694500.97(-2.98%)
آخرین
169,450
پایانی
174,500
دیروز
174,650
حجم معاملات
3,200
کمترین
169,450
بیشترین
169,450