(قند نيشابور)قنیشا

2972150.00(+5.32%)
آخرین
2,972
پایانی
2,907
دیروز
2,822
حجم معاملات
14,079,387
کمترین
2,778
بیشترین
2,980