(قند نيشابور)قنیشا

32681.05(+4.98%)
آخرین
3,268
پایانی
3,266
دیروز
3,113
حجم معاملات
23,572,292
کمترین
3,202
بیشترین
3,268