(قندهكمتان‌)قهکمت

111701.00(-0.45%)
آخرین
11,170
پایانی
11,230
دیروز
11,220
حجم معاملات
306,655
کمترین
11,100
بیشترین
11,570