(فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر)قپیرا

119300.95(-4.79%)
آخرین
11,930
پایانی
12,460
دیروز
12,530
حجم معاملات
273,241
کمترین
11,930
بیشترین
12,760