(فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال)قچار

83000.96(-3.94%)
آخرین
8,300
پایانی
8,350
دیروز
8,640
حجم معاملات
12,019,550
کمترین
8,250
بیشترین
8,600