(آبسال‌)لابسا

93201.02(+1.53%)
آخرین
9,320
پایانی
9,290
دیروز
9,180
حجم معاملات
1,178,445
کمترین
9,110
بیشترین
9,450