(پارس‌ خزر)لخزر

145900.98(-1.88%)
آخرین
14,590
پایانی
14,830
دیروز
14,870
حجم معاملات
187,618
کمترین
14,500
بیشترین
14,940