(پارس‌ الكتريك‌)لپارس

1097100.98(-2.13%)
آخرین
109,710
پایانی
111,190
دیروز
112,100
حجم معاملات
410,643
کمترین
109,700
بیشترین
112,820