(كارخانجات‌مخابراتي‌ايران‌)لکما

18020.97(-2.96%)
آخرین
1,802
پایانی
1,855
دیروز
1,857
حجم معاملات
328,974
کمترین
1,802
بیشترین
1,802