(پتروشيمي مارون)مارون

1670000.97(-2.54%)
آخرین
167,000
پایانی
171,100
دیروز
171,350
حجم معاملات
44,543
کمترین
166,800
بیشترین
170,950