(صندوق س. با درآمد ثابت ماني)مانی

160861.00(+0.13%)
آخرین
16,086
پایانی
16,086
دیروز
16,065
حجم معاملات
3,242,064
کمترین
16,085
بیشترین
16,095