(مبين انرژي خليج فارس)مبین

255600.98(-2.14%)
آخرین
25,560
پایانی
26,040
دیروز
26,120
حجم معاملات
783,870
کمترین
25,510
بیشترین
25,900