(صندوق س.پشتوانه طلاي زرين آگاه)مثقال

326641642.00(+5.29%)
آخرین
32,664
پایانی
32,524
دیروز
31,022
حجم معاملات
36,867,119
کمترین
31,913
بیشترین
32,899