(ايران ارقام)مرقام

93101.00(-0.32%)
آخرین
9,310
پایانی
9,370
دیروز
9,340
حجم معاملات
422,884
کمترین
9,100
بیشترین
9,610