(توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي)مفاخر

112101.07(+6.97%)
آخرین
11,210
پایانی
11,050
دیروز
10,480
حجم معاملات
6,846,320
کمترین
10,220
بیشترین
11,210