(توسعه معادن وص.معدني خاورميانه)میدکو

85601.00(+0.12%)
آخرین
8,560
پایانی
8,550
دیروز
8,550
حجم معاملات
2,238,498
کمترین
8,340
بیشترین
8,570