(پشم‌ بافي‌ توس)نتوس

98500.99(-1.4%)
آخرین
9,850
پایانی
9,960
دیروز
9,990
حجم معاملات
430,216
کمترین
9,780
بیشترین
10,000