(ايران‌ مرينوس‌)نمرینو

511600.95(-5%)
آخرین
51,160
پایانی
51,360
دیروز
53,850
حجم معاملات
2,258,228
کمترین
51,160
بیشترین
52,810