(صندوق س. طلاي سرخ نوويرا)نهال

38250172.00(+0.45%)
آخرین
38,250
پایانی
38,078
دیروز
38,078