(پتروشيمي نوري)نوری

1497001.00(+0.13%)
آخرین
149,700
پایانی
150,070
دیروز
149,500
حجم معاملات
847,660
کمترین
148,540
بیشترین
151,000